Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Wekelijks gaat het in het nieuws over beperking van de stikstofuitstoot. Veel bouwprojecten hebben stilgelegen door een te hoge stikstofuitstoot. Daarom is het verstandig tijdig, voorafgaand aan de realisatiefase van een project, uit te zoeken of aan de stikstofnormen kan worden voldaan. Kubiek helpt opdrachtgevers al enkele jaren hierbij door de benodigde stikstofberekeningen te maken.

Stikstofdepositie: wees er vroeg bij

Stikstof uitstoot is meestal niet het eerste onderwerp waarover wordt gesproken bij het maken van plannen voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling. Toch ziet Kubiek de laatste jaren een duidelijke trend waarbij opdrachtgevers zich al vroeg in de planvorming afvragen wat de impact van een plan op stikstofuitstoot gaat zijn. Een goed idee want het voldoen aan de stikstofnormen is immers een harde vereiste voor succesvolle en tijdige realisatie van ruimtelijke plannen. Kubiek wordt vaak gevraagd deze stikstofberekeningen te maken zodat voor een project kan worden bepaald of de norm niet wordt overschreden en het project doorgang kan vinden. Mats Ottink maakt als RO adviseur veel van deze berekeningen. Maar wat moet precies worden gemeten volgens de wet?

Mats: “De stikstofuitstoot en stikstofdepositie moet in lijn met het Programma Aanpak Stikstof (PAS) worden bepaald voor het gebruik van een ruimte na realisatie: de zogeheten gebruikerswaarde. Het gaat dan om de uitstoot/neerslag van mens en dier bij elkaar opgeteld. Een belangrijk onderdeel hierbij is het meten van de neerslag op Natura2000 gebieden. Stikstof wordt bijvoorbeeld uitgestoten bij het gebruik van gas voor het koken, gebruik van een open haard, via uitwerpselen van dieren en door verkeer. Wanneer huizen volledig elektrisch zijn kan de gebruikerswaarde ook gelijk zijn aan “0”. De stikstofuitstoot die vrijkomt bij realisatie (van bijvoorbeeld woningen) hoeft niet mee te worden genomen. Voor de berekeningen maak ik gebruik van de AERIUS calculator van het RIVM. De uitstoot en depositie toets ik vervolgens aan de door RIVM gestelde stikstofnormen.”

Wanneer een project niet voldoet aan de gestelde normen is het mogelijk door middel van een ecologische onderbouwing aan te tonen dat de stikstofdepositie de natuurlijke kenmerken van een natuurgebied niet aantast. In dat geval kan alsnog een vergunning worden afgegeven voor het plan. Indien ook dit niet kan worden aangetoond kan alsnog toestemming worden gegeven aan de hand van een ADC-toets. Met behulp van deze toets moet aangetoond worden dat de activiteit een dwingende reden heeft van groot maatschappelijk belang, geen alternatieven met minder schadelijke effecten op Natura2000 gebieden mogelijk zijn en dat schade aan de natuur gecompenseerd wordt. Kortom veel is mogelijk om uw plan weer door te kunnen laten gaan. Aan de hand van een project voor de realisatie van een bedrijventerrein in Uddel lichten we dit graag verder toe in de volgende paragraaf.

Complexe stikstofproblematiek in Uddel

Kubiek was als RO adviesbureau betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein “Elspeterweg” in Uddel in opdracht van initiatiefnemer Elspeterweg Ontwikkeling Vof. De aanleg van de 2e fase van dit bedrijventerrein dreigde niet door te gaan omdat de uitstoot van stikstof na ingebruikname te hoog zou zijn. Een nabijgelegen Natura2000 gebied werd bedreigd. Zowel de initiatiefnemer als ook gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland zochten al enige tijd naar mogelijkheden om het project door te laten gaan binnen de geldende regelgeving. Initiatiefnemer Gert Hop: “We gaven niet zomaar op en stelden onszelf steeds de vraag: hoe zou het wel kunnen?”. Toen is Kubiek erbij gevraagd te zoeken naar een oplossing voor het stikstofprobleem. Vanuit Kubiek zijn Bram Quaak als projectleider en Mats Ottink als stikstofexpert betrokken. Na het maken van diverse complexe stikstofberekeningen wist Mats alles dicht te rekenen waardoor het project toch doorgang kon vinden. Hierbij is gebruik gemaakt van een maximale stikstofdepositie voor per netto uitgeefbare hectare. Op deze manier is een maximum aan stikstofdepositie geborgd in het bestemmingsplan.

Inmiddels is de 2e fase van het bedrijventerrein gerealiseerd en de komende tijd volgt ingebruikname. Initiatiefnemer Gert Hop van Elspeterweg Ontwikkeling Vof is zeer tevreden met het resultaat, net als gemeente Apeldoorn en provincie Gelderland. Gert Hop: “Het was even spannend of het door kon gaan maar nu ligt er een mooi en functioneel bedrijventerrein. De aanhouder wint.”

Cursus omgevingsfactoren waaronder stikstof

Wilt u meer weten over hoe stikstof maar ook andere omgevingsfactoren zoals flora & fauna van invloed kunnen zijn op uw project en hoe u het beste daarmee om kunt gaan? Op 26 september geeft Mats Ottink de cursus “Omgevingsfactoren waaronder stikstof” op de Kubiek Academy. Ook de gevolgen van de ingang van de Omgevingswet op het omgaan met omgevingsfactoren worden besproken. Voor meer informatie en aanmelden klik hier.

Bent u op zoek naar een stikstofadviseur zoals Mats Ottink? Bel Kubiek op 0318-50 56 37, of stuur een email naar info@kubiek.nu. We helpen u graag!