Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Hoe wijk je af van een bestemmingsplan? Gerrita vertelt er alles over in deze blog.

Je wilt op een bepaalde locatie een plan ontwikkelen, maar dit laat het geldende bestemmingsplan of omgevingsplan niet altijd zomaar toe. Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken is afwijken van het bestemmingsplan nodig. Of dit mogelijk is beslist de gemeente. Zij doen dit op basis van een goed onderbouwd verzoek dat je bij hen indient. Gerrita Jansen van Kubiek Ruimtelijke Plannen legt uit dat dit soms best gecompliceerd is. Jouw onderbouwing moet aan allerlei voorwaarden en regels voldoen. Hoe vind je je weg in dit regeldoolhof?
Een mooi voorbeeld is een project voor de transformatie van 3 kantoorgebouwen (de Trinity Buildings) tot appartementencomplexen aan de Pietersbergweg in Amsterdam. In totaal ging het om de realisatie van 133 huurappartementen. Kubiek stelde de ruimtelijke onderbouwing op. Ondanks de grootte van het plan was het mogelijk om hier de kruimelprocedure in te zetten. Deze procedure is bijvoorbeeld een mogelijkheid wanneer de functie van een bestemming wijzigt maar niets nieuws gebouwd wordt. De effecten op de omgeving door de wijziging zijn hierbij onderzocht: mogelijke geluidshinder, toegang voor hulpdiensten en parkeermogelijkheden voor de bewoners. Dit bleek allemaal in orde. Verder is veel aandacht besteed aan een motivatie waarom de plannen goed passen bij bestaand beleid van de gemeente Amsterdam: de gebouwen passen in de wijk en het is een positieve ontwikkeling voor het woningtekort. Zie voor meer informatie over dit project onze eerdere blog.

Gerrita: “Bij een nieuwe ontwikkeling is het niet altijd nodig om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Er is soms meer mogelijk dan je denkt. De gemeente bepaalt de procedure maar je kunt hier wel op sturen. In dit geval kon de kruimelprocedure toegepast worden, wat betekent dat de vergunning in principe binnen 8 weken verleend moet worden (de reguliere procedure). Toch is het ook bij deze procedure van belang om steeds na te denken over hoe je de effecten van de ontwikkeling op de omgeving zo positief mogelijk kunt maken. Kan ik met mijn ontwikkeling bijvoorbeeld ook een bijdrage leveren aan gemeentelijk beleid? Kan een win-win situatie worden gecreëerd?” Het gaat om het aantonen dat je ontwikkeling geen negatief effect heeft op de omgeving of zelfs de omgeving verbetert. “Onder de Omgevingswet zal de reguliere procedure vaker toegepast worden. Wat de verschillen zijn met de huidige wetgeving, komt aan bod in onze training.”

Training “Afwijken bestemmings- of omgevingsplan”
Op 28 maart en 23 november 2023 geven Gerrita Jansen en Peter Wallenburg een training waarin ze dieper ingaan op wat nodig is op gemeentelijk vlak om uw ontwikkeling mogelijk te maken. Welke stappen moet u volgen om af te kunnen wijken van een bestemmings- of omgevingsplan? Welke procedure ligt het meest voor de hand? Ze nemen u aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden mee in de wereld van overheden en vertellen hoe u hierin kunt handelen. Klik hier voor het gehele programma en om u aan te melden.