Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Op 28 Juni heeft Kubiek Academy de training Duurzame stedenbouw en landschap, de Levende Stad gegeven. De deelnemers vonden de training zeer geslaagd.

Het thema duurzaamheid in stedenbouw is actueel
Duurzaamheid is ook binnen stedenbouw erg actueel, je hoeft de krant maar te openen en je ziet het overal staan. Maar wat verstaan we onder duurzaamheid als het om ruimtelijke plannen gaat? Waarom staan duurzaamheid en trends op gespannen voet met elkaar en hoe kan je daarmee omgaan? Maar ook welke vragen moeten we stellen als we circulair willen ontwerpen aan de toekomst van ons land?

Trainer
Onze trainer Elma van Beek heeft ruim 25 jaar ervaring als stedenbouwkundige. Na haar studie aan de TU Delft werkte zij bij verschillende Nederlandse bureaus. Daar groeide haar behoefte om bij te dragen aan een nieuwe toekomst voor het ruimtelijk vakgebied. Daarom specialiseerde zij zich in duurzame stedenbouw en schreef hierover het boek ‘Levende stad, stad om in te leven’.

Wil je ook alles weten over duurzame stedenbouw, lees er alles over op: https://kubiekacademy.nl/cursus-aanbod/de-levende-stad/