Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Werken met de omgevingswet voor projectontwikkelaars en ondernemers
18 nov
4 uur
€ 425 ex BTW

De nieuwe omgevingswet bundelt straks  26 bestaande wetten. Dat brengt veel vragen met zich mee. Welke impact heeft de Omgevingswet op uw project? Welke kansen biedt de nieuwe omgevingswet? Deze training geeft handvaten voor ontwikkelaars en ondernemers en geeft u de informatie die u nu alvast moet weten.

Vragen die in deze training worden beantwoord zijn onder andere:

Welke impact heeft de Omgevingswet op mijn project?

Welke kansen biedt de Omgevingswet?

Welke eisen stelt de Omgevingswet aan het verplichte participatietraject?

Programma

Beschrijving omgevingswet

 • De Omgevingswet als bundeling van alle juridische spelregels voor de verdeling van de fysieke gebruiksruimte
 • De nieuwe kerninstrumenten
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Vergunningen en zorgplichten
 • Nieuwe regels voor planschade en kostenverhaal

Bespreken van praktische vragen

 • Welke impact heeft de Omgevingswet op mijn project?
 • Welke eisen stelt de Omgevingswet aan het verplichte participatietraject?
 • Welke kosten mag de gemeente op de initiatiefnemer verhalen?
 • Hoe kan ik optimaal gebruik maken van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt?

Juridische aspecten

 • Regels voor participatie en rechtsbescherming
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
 • Nieuwe regels voor vergunningen en zorgplichten
 • Van planschade naar nadeelcompensatie
 • Van grondexploitatie naar kostenverhaal
 • Hoofdlijnen van het overgangsrecht

  Doelgroep

  • Deze training is volledig gefocust op de doelgroep projectontwikkelaars en ondernemers

  Lunch

  Deze training is inclusief lunch. U heeft de mogelijkheid om de lunch bij ons te nuttigen of mee te nemen.

  Trainer

  Fred den Boef

  Fred den Boef heeft meer dan 20 jaar ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en alles wat met grond en projectontwikkeling te maken heeft.

  Als gedreven adviseur zet Fred bij diverse overheden zijn expertise in bij grote en kleine projecten voor gebiedsontwikkeling op het snijvlak van planrealisatie en grondbeleid. Zijn brede ervaring met publiek-private samenwerking en zijn gedegen juridische vakkennis maken hem tot een goede verbinder tussen overheid en private initiatiefnemers.

  Inschrijven

  Laden...

  Kubiek academy staat voor

  Docenten met veel ervaring

  Praktijkgericht onderwijs

  Erkende kwaliteit

  Trainingen in kleine groepen

  Na deelname ontvangt u een certificaat

  Wat relaties zeggen

  Jaarlijks organiseert ons kantoor een juridisch-inhoudelijke lezing voor kantoorrelaties in het vastgoedrecht. In 2021 is daar vorm aan gegeven door mr Fred den Boef te vragen om onze relaties en onze advocaten mee te nemen in de Omgevingswet. Freds heldere uitleg over de toch wat taaie materie hielp ons zicht te krijgen op de aanstaande veranderingen. Fred weet zijn kennis en zijn praktijkervaring te benutten om zijn gehoor te verrijken.

  mr M.J.H. (Richard) van Baalen

  Voor de zomer heb ik met veel plezier deelgenomen aan de training Duurzame stedenbouw en landschap, de Levende Stad. Op een participerende wijze verkende de trainer samen met ons wat nodig is om de steden van nu, leefbaar te maken. Zij kon goed uitleggen hoe een levendige stad duurzaam kan groeien hand in hand met de behoeften van de verschillende stakeholders. De trainingen van Kubiek Academy zijn aan te raden aan alle professionals op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw en projectontwikkeling.

   

  Amar Baghdadi, Stedenbouwkundige/ Architect