Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Van principeverzoek tot anterieure overeenkomst
24 nov
4 uur
€ 425 ex BTW

Wie een bouwplan heeft dat niet past in het bestemmingsplan of het omgevingsplan moet eerst planologische medewerking krijgen van de gemeente. Deze training biedt inzicht in het proces van contractering met de gemeente.

Vragen die in deze training worden beantwoord zijn onder andere:

Wanneer sluit u een intentie-overeenkomst af?

Waar moet rekening mee worden gehouden met betrekking tot de anterieure overeenkomst? Wat mag de gemeente hier wel en niet van eisen?

Welke mogelijkheden biedt de anterieure overeenkomst tot het maken van afspraken voor de invulling van het bouwprogramma?

Programma

 

 • Wanneer sluit u een intentie-overeenkomst af?
 • Waar moet rekening mee worden gehouden met betrekking tot de anterieure overeenkomst? Wat mag de gemeente hier wel en niet van eisen?
 • Welke mogelijkheden biedt de anterieure overeenkomst tot het maken van afspraken voor de invulling van het bouwprogramma?
 • Waar moet u rekening mee houden bij de fasering van de bouw?
 • Waar moet u rekening mee houden bij de vergoeding van planschade?
 • Waar moet u rekening mee houden bij het doorleggen van de aanbestedingsplicht?

Wettelijke regeling van de kosten door de Omgevingswet

 • Hoe maakt u het mogelijk om overeenkomsten te sluiten met de gemeente en daarbij om te gaan met belangen?
 • Wanneer sluit u welke overeenkomst af voor een plan?
 • Welke harde en zachte voorwaarden worden opgenomen in een intentieovereenkomst, anterieure overeenkomst, exploitatieplan en kostenverhaal?
 • Wie sluit met wie een overeenkomst en welke betekenis heeft de overeenkomst in het planproces?

Doelgroep

 • De training is een must voor iedere initiatiefnemer van een bouwproject.
 • Tevens erg geschikt voor investeerders, projectleiders, projectontwikkelaars en ondernemers

  Lunch

  Deze training is inclusief lunch. U heeft de mogelijkheid om de lunch bij ons te nuttigen of mee te nemen.

  Trainer

  Fred den Boef

  Fred den Boef heeft meer dan 20 jaar ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en alles wat met grond en projectontwikkeling te maken heeft.

  Als gedreven adviseur zet Fred bij diverse overheden zijn expertise in bij grote en kleine projecten voor gebiedsontwikkeling op het snijvlak van planrealisatie en grondbeleid. Zijn brede ervaring met publiek-private samenwerking en zijn gedegen juridische vakkennis maken hem tot een goede verbinder tussen overheid en private initiatiefnemers.

  Inschrijven

  Laden...

  Kubiek academy staat voor

  Docenten met veel ervaring

  Praktijkgericht onderwijs

  Erkende kwaliteit

  Trainingen in kleine groepen

  Na deelname ontvangt u een certificaat

  Wat relaties zeggen

  Jaarlijks organiseert ons kantoor een juridisch-inhoudelijke lezing voor kantoorrelaties in het vastgoedrecht. In 2021 is daar vorm aan gegeven door mr Fred den Boef te vragen om onze relaties en onze advocaten mee te nemen in de Omgevingswet. Freds heldere uitleg over de toch wat taaie materie hielp ons zicht te krijgen op de aanstaande veranderingen. Fred weet zijn kennis en zijn praktijkervaring te benutten om zijn gehoor te verrijken.

  mr M.J.H. (Richard) van Baalen

  Voor de zomer heb ik met veel plezier deelgenomen aan de training Duurzame stedenbouw en landschap, de Levende Stad. Op een participerende wijze verkende de trainer samen met ons wat nodig is om de steden van nu, leefbaar te maken. Zij kon goed uitleggen hoe een levendige stad duurzaam kan groeien hand in hand met de behoeften van de verschillende stakeholders. De trainingen van Kubiek Academy zijn aan te raden aan alle professionals op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw en projectontwikkeling.

   

  Amar Baghdadi, Stedenbouwkundige/ Architect