Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Van principeverzoek tot anterieure overeenkomst
in overleg
4 uur

op aanvraag

Wie een bouwplan heeft dat niet past in het bestemmingsplan of het omgevingsplan moet eerst planologische medewerking krijgen van de gemeente. Deze training biedt inzicht in het proces van contractering met de gemeente.

Neem contact met ons op om de mogelijkheden voor een incompany training te bespreken.

Vragen die in deze training worden beantwoord zijn onder andere:

Wanneer sluit u een intentie-overeenkomst af?

Waar moet rekening mee worden gehouden met betrekking tot de anterieure overeenkomst? Wat mag de gemeente hier wel en niet van eisen?

Welke mogelijkheden biedt de anterieure overeenkomst tot het maken van afspraken voor de invulling van het bouwprogramma?

Programma

 

 • Wanneer sluit u een intentie-overeenkomst af?
 • Waar moet rekening mee worden gehouden met betrekking tot de anterieure overeenkomst? Wat mag de gemeente hier wel en niet van eisen?
 • Welke mogelijkheden biedt de anterieure overeenkomst tot het maken van afspraken voor de invulling van het bouwprogramma?
 • Waar moet u rekening mee houden bij de fasering van de bouw?
 • Waar moet u rekening mee houden bij de vergoeding van planschade?
 • Waar moet u rekening mee houden bij het doorleggen van de aanbestedingsplicht?

Wettelijke regeling van de kosten door de Omgevingswet

 • Hoe maakt u het mogelijk om overeenkomsten te sluiten met de gemeente en daarbij om te gaan met belangen?
 • Wanneer sluit u welke overeenkomst af voor een plan?
 • Welke harde en zachte voorwaarden worden opgenomen in een intentieovereenkomst, anterieure overeenkomst, exploitatieplan en kostenverhaal?
 • Wie sluit met wie een overeenkomst en welke betekenis heeft de overeenkomst in het planproces?

Doelgroep

 • De training is een must voor iedere initiatiefnemer van een bouwproject.
 • Tevens erg geschikt voor investeerders, projectleiders, projectontwikkelaars en ondernemers.

Trainer

Fred den Boef

Fred den Boef heeft meer dan 20 jaar ervaring met de wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en alles wat met grond en projectontwikkeling te maken heeft.

Als gedreven adviseur zet Fred bij diverse overheden zijn expertise in bij grote en kleine projecten voor gebiedsontwikkeling op het snijvlak van planrealisatie en grondbeleid. Zijn brede ervaring met publiek-private samenwerking en zijn gedegen juridische vakkennis maken hem tot een goede verbinder tussen overheid en private initiatiefnemers.

Kubiek academy staat voor

Docenten met veel ervaring

Praktijkgericht onderwijs

Erkende kwaliteit

Trainingen in kleine groepen

Na deelname ontvangt u een certificaat

Wat deelnemers zeggen

Voor de zomer heb ik met veel plezier deelgenomen aan de training Duurzame stedenbouw en landschap. Op een participerende wijze verkende de trainer samen met ons wat nodig is om de steden van nu, leefbaar te maken. Zij kon goed uitleggen hoe een levendige stad duurzaam kan groeien hand in hand met de behoeften van de verschillende stakeholders. De trainingen van Kubiek Academy zijn aan te raden aan alle professionals op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw en projectontwikkeling.

Deelnemer training

Het was een fijne en duidelijke cursus, de inhoud, onderwerpen, en de cursusleiders waren goed. Goede beantwoording van de vragen.

Deelnemer training Afwijken bestemmings- of omgevingsplan

Een prima cursus met een heldere uitleg. De onderwerpen en de casus waren goed.

Deelnemer training Omgevingsfactoren, waaronder Stikstof