Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Ruimtelijk plannen in co-creatie.
Co-creatie en participatie, hoe doe je dat?

in overleg
4 uur

op aanvraag

Hoe kunt u als initiatiefnemer en ontwikkelaar goed samenwerken met de overheid en betrokkenen en uw project realiseren? Hoe kunt u als overheid met ondernemers en bewoners meedenken in het realiseren van hun dromen en innovatiekracht vinden? Deze training zit vol lessen die in de praktijk zijn geleerd en die de cursist helpen met eigen projecten en initiatieven. We gaan met de cursisten in de creatieve interactie en kiezen een werkvorm die leidt tot een krachtig inzicht of sterk projectconcept aan het einde van de training. Na de training kunt u samen een goede uitvoering geven aan een initiatief en ontstaat inzicht dat verder kan worden vormgegeven in gemeentelijk en provinciaal beleid. Plannen die samen ontstaan zijn vaak beter dan u zelf kunt bedenken!

In deze training wordt het samenspel tussen overheid, bedrijven en burgers behandeld en krijgt u handvatten hoe u dit effectief en constructief samen kunt doen.

Neem contact op om de mogelijkheden voor uw incompany training te bespreken.

Vragen die in deze training worden beantwoord zijn onder andere:

Hoe vormt een ondernemer zich een beeld over zijn/haar ruimtelijk plan?

Hoe kan de overheid hier een ondersteunende rol in vervullen?

Hoe komt participatie op een goede manier tot stand?

Hoe krijgt participatie en interactie een vertaalslag naar het werken volgens de nieuwe Omgevingswet? 

Hoe kunt u samen komen tot een haalbaar initiatief?

Programma

 

  • Hoe komt participatie op een goede manier tot stand? Wat zijn vormen van participatie?
  • Hoe stelt u zich op in een gesprek? Hoe presenteert u zichzelf daarin?
    Welke uitdagingen en kansen biedt de nieuwe omgevingswet?
  • Hoe kunt u door cocreatie samen komen tot een haalbaar initiatief? Hoe vindt u de gezamenlijke ‘drijfveer’ in dit samenspel.
  • Hoe kan duurzaamheid een verbindende factor worden in de cocreatie van een gebiedontwikkeling.
  • Hoe gaat u om met uiteenlopende belangen? Waar ontstaat de spanning bij samenwerking tussen publieke partijen en private partijen?
  • Hoe doorloopt u het participatie, beeldvormings- en besluitvormingsproces op een positieve manier? En hoe houdt u koers in het project?
  • Hoe vormt het fysieke gezamenlijke project een vliegwiel voor een versnelling in het proces?

Doelgroep

  • Uitermate geschikt voor de diverse partijen bij gebiedsontwikkeling, zoals projectontwikkelaars, projectleiders, en beleidsadviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling binnen gemeenten en woningbouwverenigingen. De training kan worden ingezet als creatieve startsessie voor een gezamenlijk gebiedsconcept vol lokale ingrediënten.

Trainer

Rex

Rex den Heijer

Rex den Heijer heeft een achtergrond in stedenbouw en heeft meer dan 25 jaar ervaring in ruimtelijke plannen. Hij heeft verschillende jaren als projectleider gewerkt bij gemeenten en bedrijven en is in 2014 begonnen bij Kubiek Ruimtelijke Plannen. Met name het proces van initiatief en ontwerp is zijn specialisme. Met tal van ondernemers en overheden heeft hij gewerkt aan uiteenlopende cocreatieve projecten. Hij maakt voor de cursist een training met een persoonlijke rijke ervaring die de cursist verder helpt.

Kubiek academy staat voor

Docenten met veel ervaring

Praktijkgericht onderwijs

Erkende kwaliteit

Trainingen in kleine groepen

Na deelname ontvangt u een certificaat

Wat deelnemers zeggen

Voor de zomer heb ik met veel plezier deelgenomen aan de training Duurzame stedenbouw en landschap. Op een participerende wijze verkende de trainer samen met ons wat nodig is om de steden van nu, leefbaar te maken. Zij kon goed uitleggen hoe een levendige stad duurzaam kan groeien hand in hand met de behoeften van de verschillende stakeholders. De trainingen van Kubiek Academy zijn aan te raden aan alle professionals op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw en projectontwikkeling.

Deelnemer training

Het was een fijne en duidelijke cursus, de inhoud, onderwerpen, en de cursusleiders waren goed. Goede beantwoording van de vragen.

Deelnemer training Afwijken bestemmings- of omgevingsplan

Een prima cursus met een heldere uitleg. De onderwerpen en de casus waren goed.

Deelnemer training Omgevingsfactoren, waaronder Stikstof