Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Omgevingsfactoren (waaronder stikstof)

in overleg

4 uur

op aanvraag

Om te beoordelen of een project past in de omgeving moet het effect ervan op de omgevingsfactoren worden bekeken. Na deze training bent u op de hoogte van de verschillende omgevingsfactoren (bodem, flora fauna, geluid, archeologie, NGE & luchtkwaliteit). Ook de actuele ontwikkelingen waaronder de nieuwe regelgeving op het gebied van stikstof; het Programma Aanpak Stikstof (PAS) komen aan bod. Onder de Omgevingswet gaat er veel veranderen. Gemeentes kunnen veel meer maatwerk leveren bij omgevingsaspecten met het zogeheten mengpaneel. Hier wordt in de training nader op ingegaan. 

Neem contact met ons op om uw wensen te bespreken voor een incompany training. 

Vragen die in deze training worden beantwoord zijn onder andere:

Wanneer krijg ik te maken met de stikstofregeling?

Welke omgevingsfactoren gelden er voor mijn project en hoe gaan overheden te werk?

Programma

Stikstof

 • Wat betekent stikstof voor uw project?
 • Wat kunt u doen om het probleem dat stikstof veroorzaakt op te lossen?
 • Waarom en wanneer is een stikstofberekening nodig?
 • Hoe voert u de stikstofberekening uit?
 • Ruimte voor het bespreken van eigen casussen

Omgevingsaspecten

 • Bodemkwaliteit
 • Flora en Fauna (ecologie)
 • Geluid
 • Archeologie
 • NGE (niet gesprongen explosieven)
 • Luchtkwaliteit
 • In welke situatie is een vervolgtraject nodig?
 • Het interpreteren van het advies, wat kan ik hiermee?

Vervolgtraject

 • Advies met betrekking tot vervolgonderzoek
 • Globale kostenraming vervolgonderzoek
 • Risico’s voor de ontwikkeling van het gebied
 • Waarom is een vervolgonderzoek echt zinvol?

Omgevingswet

 • Wat verandert er onder de omgevingswet?
 • Extra maatwerk op de omgevingsaspecten met het mengpaneel?
 • Doorschuiven onderzoeken naar een later moment?

Doelgroep

 • Projectontwikkelaars en projectleiders ruimtelijke ontwikkelingen
 • Bouwkundigen en architecten

 

Trainers

Mats Ottink

 

Mats Ottink is binnen Kubiek de expert op het gebied van stikstof. Hij heeft gemeentelijke ervaring opgedaan als beleidsadviseur, maar werkt inmiddels al weer enkele jaren als adviseur Ruimtelijke Ordening bij Kubiek.


Peter Wallenburg

 

Peter Wallenburg heeft veel ervaring met het begeleiden van planprocessen en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is hij gedetacheerd bij een gemeente, dus bekend met zowel de gemeentelijke als advieskant.

Kubiek academy staat voor

Docenten met veel ervaring

Praktijkgericht onderwijs

Erkende kwaliteit

Trainingen in kleine groepen

Na deelname ontvangt u een certificaat

Wat deelnemers zeggen

Voor de zomer heb ik met veel plezier deelgenomen aan de training Duurzame stedenbouw en landschap. Op een participerende wijze verkende de trainer samen met ons wat nodig is om de steden van nu, leefbaar te maken. Zij kon goed uitleggen hoe een levendige stad duurzaam kan groeien hand in hand met de behoeften van de verschillende stakeholders. De trainingen van Kubiek Academy zijn aan te raden aan alle professionals op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw en projectontwikkeling.

Deelnemer training

Het was een fijne en duidelijke cursus, de inhoud, onderwerpen, en de cursusleiders waren goed. Goede beantwoording van de vragen.

Deelnemer training Afwijken bestemmings- of omgevingsplan

Een prima cursus met een heldere uitleg. De onderwerpen en de casus waren goed.

Deelnemer training Omgevingsfactoren, waaronder Stikstof