Docenten met veel ervaring        Praktijkgericht onderwijs         Erkende kwaliteit      Trainingen in kleine groepen       Gecertificeerd

Afwijken van het omgevingsplan
28 Maart
4 uur
€ 425 ex BTW

Het afwijken van het geldende omgevingsplan voor een gebied kan een uitdagende en tijdrovende klus zijn. Deze training geeft uitleg over hoe om te gaan met het regeldoolhof van de verschillende overheden. En geeft inzicht in het proces van begin tot eind onder de huidige wetgeving evenals de veranderingen onder de Omgevingswet. In het programma nemen we ook tijd om een eigen casus te bespreken.

De training is onder voorbehoud van voldoende deelnemers.

Vragen die in deze training worden beantwoord zijn onder andere:

Waar moet een principeverzoek aan voldoen?

Wanneer kies je ervoor om een omgevingsplan te wijzigen?

Wat verandert er ten opzichte van de huidige situatie?

Programma

Vooroverleg met de gemeente

 • Hoe toetst u bij de gemeente of er mogelijkheden zijn om uw plan te realiseren?
 • Waar moet een principeverzoek aan voldoen?

Omgevingsplan wijzigen

 • Wanneer kiest u ervoor om een omgevingsplan te wijzigen?

Vergunning voor afwijken aanvragen

 • Welke soorten vergunningen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen binnenplans en buitenplans afwijken?
 • Wat is er nodig voor een omgevingsvergunning?

Procedure

 • Wat verandert er onder de Omgevingswet?
 • Hoe werkt u samen met de gemeente om meerdere belangen samen te brengen?
 • Welke stappen van de procedure doorloopt u?
 • Hoeveel tijd nemen de verschillende procedures in beslag?

Rechtsmiddelen

 • Welke rechtsmiddelen staan open tegen een omgevingsvergunning?
 • Hoe om te gaan met zienswijze, bezwaar en beroep en wat houdt het in?

Doelgroep

 • Uitermate geschikt voor projectontwikkelaars en projectleiders ruimtelijke ontwikkelingen
 • Tevens geschikt voor bouwkundige bureaus en architectenbureaus
 • En beginnende beleidsmedewerkers of adviseurs ruimtelijke ordening

Lunch

Deze training is inclusief lunch. U heeft de mogelijkheid om de lunch bij ons te nuttigen of mee te nemen.

Inschrijven

Laden...

Trainers

Peter Wallenburg

Peter Wallenburg heeft veel ervaring met het begeleiden van planprocessen en ruimtelijke ontwikkeling. Daarnaast is hij gedetacheerd bij een gemeente, dus bekend met zowel de gemeentelijke als advieskant.

Gerrita Jansen

Gerrita Jansen werkt nu sinds geruime tijd als adviseur bij Kubiek Ruimtelijke Plannen, zij is gedetacheerd bij de gemeente Veenendaal en kent zowel de advies- als gemeentelijke kant van het proces.

Kubiek academy staat voor

Docenten met veel ervaring

Praktijkgericht onderwijs

Erkende kwaliteit

Trainingen in kleine groepen

Na deelname ontvangt u een certificaat

Wat deelnemers zeggen

Voor de zomer heb ik met veel plezier deelgenomen aan de training Duurzame stedenbouw en landschap, de Levende Stad. Op een participerende wijze verkende de trainer samen met ons wat nodig is om de steden van nu, leefbaar te maken. Zij kon goed uitleggen hoe een levendige stad duurzaam kan groeien hand in hand met de behoeften van de verschillende stakeholders. De trainingen van Kubiek Academy zijn aan te raden aan alle professionals op het gebied van ruimtelijke ordening, planologie, stedenbouw en projectontwikkeling.

Deelnemer training

Het was een fijne en duidelijke cursus, de inhoud, onderwerpen, en de cursusleiders waren goed. Goede beantwoording van de vragen.

Deelnemer training Afwijken bestemmings- of omgevingsplan

Een prima cursus met een heldere uitleg. De onderwerpen en de casus waren goed.

Deelnemer training Omgevingsfactoren, waaronder Stikstof